Podeli informacije sa prijateljima:

Stručni tim Proktomeda

Stručni tim ordinacije Proktomed čine 3 vrhunska lekara i doktora medicinskih nauka – Dr Milena Šćepanović hirurg proktolog, Dr Igor Krdžić opšti hirurg specijalista za laparaskopsku hirurgiju i Profesor Dr Bojan Kovačević endokrini hirurg, specijalista za bolesti štitaste žlezde i dojke

Ordinacija Proktomed je poznata po vrhunskim stručnjacima jer svako od lekara koji radi u ordinaciji ima najviše naučno zvanje u medicini, doktor medicinskih nauka, a uz to svi oni su i vrhunski klinički lekari koji su svoja znanja i veštine dokazali u praksi.

Specijalistička hirurška ordinacija Proktomed fokus svog rada je usmerila na opštu hirurgiju i zdravstvene probleme kao što su bolesti debelog creva – operacija tumora rektuma, laparaskopska operacija debelog creva, laparaskopska operacija raka debelog creva, zatim operacija tankog creva, laparaskopska operacija tankog creva, laparaskopska operacija žučne kese i slepog creva, operacija kile, operacija hemoroida, operacija fistule, operacija fisure, bolesti štitne žlezde – biopsija tiroidne žlezde, operacija tiroidne žlezde, bolesti dojke – biopsija dojke i operacija dojke, ultrazvučna dijagnostika – ultrazvuk trbuha, vrata, dojke i krvnih sudova.

Uz to, tu su i hirurška intervencija na hemoroidima, uklanjanje kondiloma, uklanjanje polipa, uklanjanje cisti, fibroadenoma, uklanjanje masnog tkiva, operacija abscesa, itd.

Naš stručni tim čine Dr Sci. Med. Igor Krdžić opšti hirurg, Profesor Dr Bojan Kovačević endokrini hirurg i Dr Sci. Med. Milena Šćepanović hirurg proktolog koja je ujedno i vlasnik ordinacije Proktomed.

 

Lekari koji rade u Proktomedu

Dr Sci. Med. Milena Šćepanović je doktor medicinskih nauka, opšti hirurg i proktolog koji se vremenom i praksom u Gradskoj bolnici u Beogradu i kroz studijske boravke u inostranstvu specijalizirala za bolesti završnog dela debelog creva. Zahvaljujući svom velikom radnom iskustvu i znanju koje je sticala na praksi i studijskom boravku u Italiji, Švajcarskoj, Sloveniji i Mađarskoj, kao i na nizu medicinskih kongresa i seminara u zemlji i inostranstvu.

Pored svog stalnog posla u Gradskoj bolnici, bila je i redovni proktolog konsultant i lekar za hemoroide u Medigroup zdravstvenom sistemu – DZ Bulevar.

Doktorske studije, zatim magisterijum i na kraju odbranu doktorata je završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Biografija Dr Milene Šćepanović

Dr Milena Šćepanović proktolog hirurg ordinacija Proktomed

Dr Milena Šćepanović

Dr sci. med. Milena Šćepanović Medicinski fakultet u Beogradu završila je 1992 godine. Specijalizaciju iz opšte hirurgije sa odličnim uspehom završila je u Beogradu 2000 godine.

Specijalističke akademske studije iz Digestivnog sistema sa završnim radom: Klinički, terapijski i prognostički aspekti kasno dijagnostikovanih kolorektalnih karcinoma završila je 2010 godine.

Doktorske akademske studije, studijski program – rekonstruktivna hirurgija, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila je odbranom doktorske disertacije 2019 godine i time postala Doktor medicinskih nauka.

Tokom školovanja usavršavala se i pohađala školu ultrazvuka trbuha, mekih tkiva i endoanalnog ultrazvuka, laparoskopske hirurgije, proktologije, hirurgije kila i jednodnevne hirurgije.

U Gradskoj bolnici, KBC Zvezdara, zaposlila se kao hirurg specijalista na Klinici za hirurgiju ’’Nikola Spasić’’ 2001 godine gde je radila do decembra 2018 godine.

Poslednje četiri godine bila je šef odseka za proktologiju na odeljenju kolorektalne hirurgije.

2013 godine radila je kao Nacionlni koordinator za rano otkrivanje raka debelog creva u okviru projekta EU i MZ, „Podrška uvođenju Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka u Srbiji”.

Zahvaljujući svojoj stručnosti i predanom radu, Dr Milena Šćepanović je član mnogih strukovnih tela i organizacija a ističemo da je član Upravnog odbora Mediteranskog udruženja koloproktologa od 2010 godine i lekar ženske vaterpolo reprezentacije od 2014 godine. Aktivno je učestvovala na većem broju kongresa u zemlji i inostranstvu i bila predavač i predavač po pozivu.  Autor je i koautor desetak stručnih radova iz proktologije i hirurgije.

Od marta 2019 godine dr sci. med. Milena Šćepanović je osnivač i vlasnik privatne hirurške ordinacije za bolesti završnog dela debelog creva, pre svega hemoroida, Proktomed.

Key Qualifications

General surgeon highly specialized for proctology, outpatient and surgery treatment; diagnoses and treatment of diseases and disorders of anus, rectum and colon.

Huge experiences in different elective and emergency general surgery – abdominal operations, open and laparoscopic cholecystectomy, hernia surgery, colorectal surgery, proctology such as haemorrhoids, perianal fistulaes, fissures, polyps, condylomas and one day surgery operations.

Skilled in abdominal ultrasound, endoanal ultrasound – EAUS and rectoscopy.

. . .

Dr sci. med. Igor Krdžić je doktor medicinskih nauka i opšti hirurg koji se kroz svoju višegodišnju praksu u Gradskoj bolnici u Beogradu i stručna usavršavanja u zemlji i inostranstvu, specijalizovao za klasične i laparoskopske operacije malignih i benignih oboljenja debelog creva i rektuma, korektivne i rekonstruktivne procedure u vezi sa kolostomama i ileostomama, operacije benignih proktoloških oboljenja (hemoroidi, analne fisure i perianalne fistule) kao i operacije benignih i malignih oboljenja želuca.

Jedan je od vodećih hirurga u Srbiji i regionu za operacije iz oblasti napredne laparoskopske hirurgije benignih i malignih oboljenja debelog creva, uključujući laparoskopske operacije slepog creva i žučne kese.

Biografija Dr Igora Krdžića

Dr Igor Krdžić opšti hirurg laparaskopska hirurgija creva

Dr Igor Krdžić

Dr sci. med. Igor Krdžić Medicinski fakultet u Beogradu završio je 2000. godine. Specijalizaciju iz opšte hirurgije sa odličnim uspehom završio je u Beogradu 2006. godine, a od 2008. godine stalno je zaposlen na Klinici za hirurgiju KBC Zvezdara.

Od 2014. god. načelnik je Odeljenja kolorektalne hirurgije iste bolnice. 2014. god. odbranio je magistarski rad, a 2018. god. doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

2009 – 2018. godine radio je kao asistent na predmetu Opšta hirurgija Stomatološkog fakulteta u Beogradu, a od 2019. god. asistent je na predmetu Opšta hirurgija sa anesteziologijom na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

2018. godine promovisan je u instruktora za naprednu laparoskopsku hirurgiju debelog creva u okviru “Nacionalnog trening programa iz oblasti minimalno invazivne kolorektalne hirurgije (S-MICRAS-LAPSERB)”.

U dva navrata, 2015. i 2017 godine, boravio je u Beaujon Hospital-u, u Parizu, Francuska, kod profesora Yves Panis-a usavršavajući se iz napredne laparoskopske hirurgije benignih i malignih bolesti kolona i rektuma.

Kurs iz napredne laparoskopske kolorektalne hirurgije pohađao je 2013. godine u Kliničko Bolničkom Centru u Rijeci, Hrvatska i 2017. godine u Veroni, Azienda ospedaliera universitaria integrate di Verona, Italija.

Obuku za trenere laparoskopske hirurgije u organizaciji Evropske Akademije za Robotsku Kolorektalnu Hirurgiju (EARCS) i Champalimaud Fondacije, završio je 2019. godine u Lisabonu, Portugalija (Minimally Invasive Surgery Train the Trainer (MISTT), čime je dobio evropsku licencu za obuku trenera iz oblasti laparoskopske hirurgije debelog creva.

Aktivni je član više stručnih udruženja, od kojih pominjemo Udruženje Endoskopskih Hirurga Srbije (UEHS), Evropsko udruženje inflamatornih oboljenja creva (ECCO), Evropsko Udruženje Endoskopskih Hirurga (EAES) i Evropsko Udruženje Koloproktologa (ESCP). Autor je i koautor većeg broja stručnih radova i predavač na domaćim i međunarodnim skupovima.

Key Qualifications

General surgeon highly specialized for laparoscopic colorectal surgery.

Huge experiences in different elective and emergency general surgery – abdominal operations, colorectal surgery, proctology and one day surgery operations, gastric surgery, open and laparoscopic cholecystectomy, appendectomy and hernia surgery.

. . .

Profesor Dr Bojan Kovačević je opšti hirurg specijalizovan za hirurgiju štitaste žlezde, hirurgiju paraštitastih žlezda i hirurgiju dojke.

Spada u grupu vodećih srpskih stručnjaka za endokrinu hirurgiju sa posebnim fokusom na ultrazvuk tiroidne žlezde, biopsiju tiroidne žlezde i hirurgiju tiroidne žlezde, kao i ultrazvuk dojke, biopsiju dojke i hirurgiju dojke.

Biografija Profesora dr Bojana Kovačevića

Profesor Dr Bojan Kovačević endokrini hirurg Proktomed ordinacija

Profesor Dr Bojan Kovačević

Dr Bojan Kovačević diplomirao je 2001 godine na Medicinskom fakultet Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,40.
Od 2003 godine stalno je zaposlen na klinici za hirurgiju KBC Zvezdara.

2007 godine položio je specijalistički ispit iz Opšte hirurgije na Medicinskiom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Iste godine, 2007,  dobija zvanje Magistra medicinskih nauka iz  oblasti hirurška anatomija.

2009 godine postaje Asistent na predmetu Opšta hirurgija na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

2011 godine sručno se usavršavao u Italiji, u bolnici San Camillo u Trentu.

2012 godine odbranio je Doktorsku distertaciju iz  Endokrine hirurgije i stekao zvanje Doktora medicinskih nauka.

2012 godine stručno usavršavanje u Nemačkoj, Klinikum Offenbah, Johann Wolfgang Goethe – Universität Frankfurt.

2013 godine postaje Docent za predmet Opšta hirurgija na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od 2014 godine Šef je odeljenja Endokrine hirurgije, KBC Zvezdara.

2018 godine postaje Vanredni profesor za predmet Opšta hirurgija na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Član je Srpskog lekarskog društva (SLD), Udruženja endokrinih hirurga Srbije i Evropskog udruženja endokrinih hirurga (ESES).

Autor je većeg broja stručnih radova u domaćim i stranim časopisima.

 

Key Qualifications

General surgeon highly specialized for endocrine surgery.

Huge experiences in  thyroid, parathyroid and breast surgery.

. . .

. . .

Medicinski partner

Podeli informacije sa prijateljima: