Podeli informacije sa prijateljima:

STOMA ILI KOLOSTOMA

ŠTA JE STOMA 

Stoma predstavlja hirurški formiranu komunikaciju između određenih delova digestivnog ili urinarnog trakta i trbušnog zida. Ona se izvodi tokom operacije i uglavom radi pražnjenja crevnog sadržaja (ili urina) kada to zbog osnovne bolesti ili same operacije nije moguće pripodnim putem.

sta je stoma kolostoma

Kada je stoma kreirana na želucu, njena svrha je ishrana pacijenta koji zbog bolesti ili operacije hranu ne može da uzima preko usta.

KOJE SU VRSTE STOMA

Stome mogu biti privremene i trajne. Privremena stoma se zatvara nakon nekoliko meseci novom operacijom, kada se uspostavlja normalan kontinuitet digestivnog trakta. U zavisnosti od dela digestivnog ili uro trakta na kome je stoma izvedena, razlikujemo:

Gastrostoma je hirurški formiran otvor na želucu koji je izveden na prednjem trbušnom zidu. 

Kolostoma je hirurški formiran otvor na debelom crevu koji je izveden na prednjem trbušnom zidu. 

Ileostoma je hirurški formiran otvor na tankom crevu (najčešće na njegovom završnom delu, ileumu) koji je izveden na prednjem delu trbušnog zida

Urostoma je hirurški kreiran otvor na mokraćnom kanalu koji je izveden na prednjem trbušnom zidu radi derivacije urina.

KAKO  STOMA  IZGLEDA

Normalna boja stome je crveno-ružičasta. Ona na dodir ne boli, jer crevo nema nervnih završetaka. Idealna stoma je okrugla i malo iznad ravni kože, ali može biti i ovalna.

Nakon operacije stoma je otečena. Ovaj otok se vremenom postepeno smanjuje.

KOMPLIKACIJE STOME

Kao posledica neadekvatne primene stoma pomagala, lošeg opsecanja diska ili neadekvatnog prianjanja diska na kožu, može doći do crvenila i iritacije kože i dermatitisa, usled kontakta kože sa stolicom.

Prilikom čišćenja stome ili zamene kese sluznica stome može blago da krvari. Može se javiti nekroza stome koja nastaje kao posledica narušene vaskularizacije creva. Ona može biti na delu stome ili na celoj stomi i obično se vidi kao crno-žuta prebojenost stome. Obično se javlja u prvim danima nakon operacije.

Infekcija nastaje kao posledica razlivanja crevnog sadržaja u „slepom prostoru“ između kože i diska. Manifestuje se bolom, crvenilom, otokom i promenom boje.

Izostanak pražnjenja creva kroz stomu može ukazivati na neku hiruršku komplikaciju. Stoma se može uvući ispod površine kože (potonuće stome), što otežava pričvršćivanje diska i kese i sekundarno dovodi do dermatitisa i infekcije. Ukoliko je prisutno ispadanje svih slojeva zida creva i stoma viri više nego inače, nastao je prolaps stome.

Stoma može biti sužena, što zovemo stenoza, zbog usko kreirane stome ili jakog ožiljnog tkiva.

Ako je trbušna muskulatura oko stome slaba može doći do nastanka kile tzv. parastomalne hernije.

Svaku od navedenih komplikacija neophodno je na vreme prepoznati radi lakšeg lečenja. Većina navedenih komplikacija može se rešiti samo adekvatrnom negom i lokalnom primenom krema, dok neke zahtevaju hirurško lečenje (retrakcija stome, nekroza, parastomalna hernija i prolaps).

KAKO IZABRATI ODGOVARAJUĆE STOMA POMAGALO

Postoji veliki broj stoma pomagala. Oni sadrže disk i kesu. Mogu biti jednodelni ili dvodelni setovi (disk i kesa su odvojeni); stoma pomagala sa kesama koje se prazne i sa kesama koje su zatvorene; neprovidnim ili providnim kesama. Pomoćni pribor čine: pojas koji obezbeđuje dodatnu podršku i sigurnost, čep za zatvaranje kese, filter sa aktivnim ugljem koji dozvoljava ispuštanje vazduha iz kese, losion za čišćenje, zaštitni krem i sprej.

U zavisnosti od stanja kože disk se menja na svakih 3 do 7 dana, a kesa u zavisnosti od količine i čvrstoće stolice, jednom ili dva puta dnevno. Vrlo je važno da se kesa prazni čim sadržaj napuni kesu do 1/3 jer će u suprotnom stolica vršiti pritisak na disk koji iz tog razloga može da popusti pri čemu će se kesa prosuti.

Sva pomagala su vrlo lagana za upotrebu a izbor zavisi od vrste stome koja je izvedena i načina života pacijenta. Uglavnom je preporuka da se za kolostomu koriste kese bez ispusta, za ileostomu kese sa ispustom koji se zatvara samolepljivom štipaljkom, a za urostomu kese sa ispusnim ventilom i antirefluks sistemom koji zadržava urin u donjem delu kese.

 STOMA TERAPEUT I NEGA STOME

Nakon operacije i oporavka pacijenta počinje se sa ranom rehabilitacijom i osamostaljivanjem pacijenta za negu stome. Sve aktivnosti usmerene su na brz oporavak i povratak svakodnevnom životu. Medicinska sestra – stoma terapeut, obučava pacijenta o nezi stome i okolne kože, postavljanju diska i kese, prati izgled i boju stome, izgled okolne kože kao i sadžaj u kesi.

Stoma terapeut je visoko obrazovana medicinska sestra / medicinski tehničar koji je edukovan i ima iskustvo u području enterostomalne zdravstvene nege.

Naše usluge oko nege i obrade stome koje možete dobiti u Proktomed ordinaciji su:

– edukacija osobe sa stomom, rodbine i/ili bliskih osoba, aktivna podrška pacijentu kroz čitavo vreme prilagođavanja na život sa stomom

– sprečavanje komplikacija i nega nastalih komplikacija stome

– saveti vezani za ishranu

– zdravstvena nega stome za hranjenje (gastrostome i jejunostome)

– holistički saveti i smernice vezane za kvalitetetan i siguran život sa stomom (saveti vezani za telesnu aktivnost, seksualne odnose, putovanja, uzimanje lekova, povratak na posao)

– savetovanje pacijenata kojima je predloženo kreiranje stome pre operacije

Milka Manojlović, viša medicinska sestra

Pregled stome i intervenciju na stomi možete zakazati na sledeće telefone – klikni na telefonski broj i nazovi direktno:

+381 64 98000 90

+381 11 316 28 94

Podeli informacije sa prijateljima: