Podeli informacije sa prijateljima:

HIPERPARATIROIDIZAM

Šta je Hiperparatiroidizam i kada nastaje. Kako povećana sekrecija paratiroidnog hormona utiče na kalcijum i zašto je visok PTH štetan.

Paraštitaste žlezde se nalaze u vratu u neposrednoj blizini štitaste žlezde. Osnovna funkcija paraštitastih žlezda je održavanje vrednosti kalcijuma u referentnim granicama neophodnim za adekvatno funkcionisanje brojnih životnih funkcija (rad srca, mišićna aktvnost, nervna aktivnost, lučenje hormona…).

Regulisanje nivoa kalcijuma u krvi paraštitaste žlezde ostvaruju precizno regulisanom sekrecijom paratiroidnog hormona – PTH.

Primarni hiperparatiroidizam nastaje kada jedna ili više paraštitastih žlezda nekontrolisano izlučuju veće količine PTH u organizam. Visok PTH je signal bolesti. Najčešće je to posledica dobroćudnog tumora jedne paraštitaste žlezde (adenom) ili ređe, posledica hiperplazije celokupnog paratiroidnog tkiva.

Iako je hiperparatiroidizam dobroćudna bolest, štetne posledice na organizam i zdravlje pacijenta mogu biti veoma ozbiljne.

Dugotrajno povišene vrednosti kalcijuma kod pacijenata mogu da dovedu do brojnih patološki stanja kao što su: kamenje u bubregu, osteoporoza, poremećaj srčanog ritma, povišen pritisak, srčana slabost, depresija, hronični zamor, nesanica, slabost mišića, bolovi u kostima i zglobovima, upala pankreasa…).

Pacijenti sa nelečnim primarnim hiperparatiroidizmom žive u proseku gotovo 6 godina kraće u odnosu na opštu populaciju.

S obzirom da se simptomi hiperparatiroidizma razvijaju postepeno, 70% pacijenata sa primarnim hiperparatiroidizmom i ne zna da ima ovu bolest. Kod njih se u laboratorijskim rezultatima registruju povišene vrednosti kalcijuma, ali se na žalost na ovaj nalaz dugo ne obraća pažnja.

Dijagnoza hiperparatiroidizma se postavlja na osnovu laboratorijskih nalaza. Ukoliko se kod pacijenta istovremene registruju povišene vrednosti PTH i kalcijuma (obe vrednosti mogu biti u referentnim okvirima, ali bliže gornjoj vrednosti) gotovo sigurno se radi o primarnom hiperparatiroidizmu.

Vrednosti vitamina D kod ovih pacijenata su uvek niske što predstavlja posledicu, a ne uzrok bolesti. Nakon operacije paraštitaste žlezde  kod najvećeg broja pacijenata vrednosti vitamina D se vraćaju u referentne okvire.

Nakon postavljanja dijagnoze potrebno je uraditi scintigrafiju paraštitastih žlezda i ultrazvučni pregled vrata kako bi se identifikovala patološki izmenjena žlezda. U zavisnosti od ovih nalaza određuje se obim operacije.

Tretman primarnog hiperparatiroidizma je isključivo hirurški.

Stepen uspešnosti operacije je veoma visok i kod većine pacijenata već u roku od nekoliko nedelja dolazi do povlačenja tegoba prouzrokavnih osnovnom bolešću.

Ako imate Hiperparatiroidizam i visok PTH možete zakazati pregled u ordinaciji Proktomed gde će vam profesor Dr Bojan Kovačević pružiti sve potrebne informacije oko tretmana ovog poremećaja.

Pregled tiroidne žlezde možete zakazati na sledeće telefone – klikni na telefonski broj i nazovi direktno:

+381 64 98000 90

+381 11 316 28 94

Podeli informacije sa prijateljima: