O nama

LEKAR ZA HEMOROIDE, FISURE I FISTULE

Vlasnik ordinacije ProktoMed je MSc Dr Milena Šćepanović specijalista opšte hirurgije i proktolog – lekar za hemoroide i završni deo debelog creva – analnu regiju

 

Specialised General surgeon for proctology

Proktolog Dr Milena Šćepanović hirurg lekar za hemoroide

Dr Milena Šćepanović je opšti hirurg i proktolog koji se vremenom i praksom u Gradskoj bolnici u Beogradu i kroz studijske boravke u inostranstvu specijalizirala za bolesti završnog dela debelog creva. Zahvaljujući svom velikom radnom iskustvu i znanju koje je sticala na praksi u Italiji, Švajcarskoj, Sloveniji i Madjarskoj, na nizu medicinskih kongresa i seminara.

Pored svog stalnog posla u Gradskoj bolnici, bila je i redovni proktolog konsultant i lekar za hemoroide u Medigroup zdravstvenom sistemu – DZ Bulevar.

Biografija:

Dr Milena Šćepanović Medicinski fakultet u Beogradu završila je 1992 godine.
Specijalizaciju iz opšte hirurgije sa odličnim uspehom završila je u Beogradu 2000 godine. Specijalističke akademske studije iz Digestivnog sistema sa završnim radom: Klinički, terapijski i prognostički aspekti kasno dijagnostikovanih kolorektalnih karcinoma završila je 2010 godine. 

Doktorske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisala je 2012 godine.

Tokom školovanja usavršavala se i pohađala školu ultrazvuka trbuha, mekih tkiva i endoanalnog ultrazvuka, laparoskopske hirurgije, proktologije, hirurgije kila i jednodnevne hirurgije.

U Gradskoj bolnici, KBC Zvezdara, zaposlila se kao hirurg specijalista na Klinici za hirurgiju ’’Nikola Spasić’’ 2001 godine gde je radila do decembra 2018 godine. Poslednje četiri godine bila je šef odseka za proktologiju na odeljenju kolorektalne hirurgije.

2013 godine radila je kao Nacionlni koordinator za rano otkrivanje raka debelog creva u okviru projekta EU i MZ, „Podrška uvođenju Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka u Srbiji”. 

Zahvaljujući svojoj stručnosti i predanom radu, Dr Milena Šćepanović je član mnogih strukovnih tela i organizacija a ističemo da je član Upravnog odbora Mediteranskog udruženja koloproktologa od 2010 godine i lekar ženske vaterpolo reprezentacije od 2014 godine. Aktivno je učestvovala na većem broju kongresa u zemlji i inostranstvu i bila predavač i predavač po pozivu.  Autor je i koautor desetak stručnih radova iz proktologije i hirurgije.

Od februara 2019 godine Dr Milena Šćepanović je osnivač i vasnik privatne hirurške ordinacije za hemoroide Proktomed.

Key Qualifications

General surgeon highly specialized for proctology outpatient and surgery treatment; diagnoses and treatment of diseases and disorders of anus, rectum and colon.

Huge experiences in different elective and emergency general surgery – abdominal operations, open and laparoscopic cholecystectomy, hernia surgery, colorectal surgery, proctology such as haemorrhoids, perianal fistulaes, fissures, polyps, condylomas and one day surgery operations.

Skilled in abdominal ultrasound, endoanal ultrasound – EAUS and rectoscopy.